UYGAR ASANSÖR, sektörde performansına özenilen, çevre ve yaşam değerlerine saygılı ve öncü bir şirket olmaya önem vermektedir. Tüm Yerleşkelerinde Ulusal ve Uluslararası yasalara ve ilgili Standartlara uygun Ürün ve Hizmetleri sürekli iyileştirme ilkesi ile sunmaktır.

UYGAR ASANSÖR sahip olduğu ISO 9001, Kalite Standartlarına uyarken, müşteri isteklerine bağlı kalarak;

  • Üretim ve Hizmet Performanslarını tüm çalışanlarının katılımı ile sürekli iyileştirmeyi,
  • Şirket içi açık iletişim kanallarını her seviyede kullanarak üst seviye iletişimi sağlamayı,
  • Gelişmeye açık konular için gerekli kaynakların temin edilmesini ve düzenli aralıklarla gözden geçirilerek uygulamaya alınmasını,
  • Çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yerel ve uluslararası yasalarla uyumlu, güvenli bir çalışma ortamı sunmayı,
  • Tüm çalışanlarımızı KYS, İSG ve ÇYS konusunda bilinçlendirmeyi,
  • Üretimden kaynaklı atıkların uygun şekilde toplanıp depolamayı ve geri kazanıma sağlamayı,
  • İşletmemizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri ortadan kaldırmayı,
  • Şirket hedeflerine motive edilmiş çalışanlarımızla ulaşmayı,
  • Teknolojik gelişmeleri yakından izlemeyi,
  • İlgili tarafların memnuniyetini en üst düzeyde tutmak üzere çalışmayı taahhüt eder.

Misyon

Misyonumuz, asansör sektöründe, müşterilerin beklentisi ve ihtiyaçlarının paralelinde, satış öncesi, satış ve satış sonrasında en güvenilir ve verimli biçimde üstün hizmet sunmaktır. Sektördeki güvenilirliğimizi muhafaza ederek, pazar payımızı artırmak, müşteri memnuniyeti ve sadakatini sağlamak ve çalışanlar ve topluma değer katarak, sürekli iyileştirme sağlamaktır.

Vizyon

Harekete Güven / Trust to Motion

GENEL MÜDÜR
Levent Aksöz